HRISTOS VASKRESE

„Sve što činimo dobra radi, svaki trud, pregnuće i samopregor, svaka žrtva, svaka suza i svaki podnet bol, dobili su smisao u večnosti trijumfom života nad smrću vaskrsenjem Gospodnjim!“ -iz Uskršnje poslanice patrijarha Porfirija

Hristos vaskrese!

 

 

 

 

 

 

 

 

P