menadžment kluba
Pozicija Ime i prezime
Predsednik kluba Miloš Nenezić
Predsednik Skupštine Dušan Pešić
Potpredsednik kluba  Marko Mišković
Direktor kluba Vladimir Arsić
Generalni sekretar Valentina Vasić
Finansijski direktor Tatjana Malinić
PR menadžer Sanja Milutinović
Šef razvoja omladinskog fudbala Branislav Kojičić


KLUB
MENADŽMENT
upravni odbor
statut i pravilnici
sponzori 

P