Održana izborna skupština Kluba

Danas je održana izborna skupština Fudbalskog kluba Napredak, na kojoj je izvršena verifikacija novih mandata članova Skupštine i izbor predsednika Skupštine, predsednika Kluba, Nadzornog odbora, Upravnog odbora,kao i generalnog sekretara kluba.

Na osnovu člana 31. stav 1 i stav 2 Statuta FK Napredak Kruševac, Predsednik skupštine Miloš Nenezić je 14.februara 2020.g. doneo Odluku o započinjanju postupka izbora novog saziva Skupštine Fudbalskog kluba Napredak, za novi mandatni period od četiri godine.

Skupštinu Kluba čini 25 članova i to: Miloš Nenezić, Dragan Lazić, Darko Rasinac, Dušan Šokorac, Bojan Filipović, Ivan Stefanović, Saša Bakuš, Ivan Babić, Zoran Ristić,  Dejan Ivanović ,  Dušan Pešić, Igor Tomić, Miša Rajković, Milorad  Jovanović, Bojan Miladinović, Slavoljub Nikolić, Tatjana Malinić, Dragan Pajić, Valentina Vasić, Saša Miletić, Vladimir Arsić,  Branko Malinić, Dimitrije Kljajić, Uroš Predić, Milutin Mitrović.

Predsedniku Skupštine Milošu Neneziću jednoglasno je produžen mandat.

Predsedniku Kluba Marku Miškoviću je Skupština je jednoglasno dala poverenje da  Klub vodi i naredne četiri godine.

Za članove Nadzornog odbora izabrani su:  Dragan Stanković – predsednik Nadzornog odbora, Bratislav Stojanović – član i Zoran Misić- član.

Na predlog Predsednika Kluba za članove Upravnog odbora izabrani su: Marko Mišković-predsednik i članovi Goran Karić, Dalibor Babić, Marko Vukomanović i Dragan Pajić.

Generalni sekretar kluba i u narednom mandatnom periodu biće Dragan Pajić, potvrdila je Skupština jednoglasno.

Usvojen je i finansijski izveštaj o radu Kluba za 2019.godinu.

Skupština Fudbalskog kluba Napredak je održana u skladu sa preporukama Vlade RS i Ministarstva zdravlja RS.

P