Miloš Nenezić novi predsednik Kluba

U prisustvu 24 od 25 delegata danas je održana vanredna izborna Skupština Fudbalskog kluba Napredak. Skupštinom je rukovodilo radno predsedništvo koje su činili: predsednik Skupštine Kluba Dušan Pešić i članovi  Miloš Nenezić i Vladimir Arsić,direktor Kluba.

Miloš Nenezić izabran je za predsednika Fudbalskog kluba Napredak.

On je podneo izveštaj o radu Kluba između dve Skupštine. Prethodna Skupština je održana 6.juna,kada je i formirana Komisija za rukovođenje Klubom,čiji je bio član.  Za 45 dana Klub se finansijski konsolidovao i isplatio sve zaostale zarade igračima i radnoj zajednici. Nastavljena su investiciona ulaganja u rekonstrukciju stadiona Mladost u Kruševcu. Završena je istočna tribina stadiona, i započeto sa rekonstrukcijom severne tribine. U planu je i pokrivanje nepokrivenih tribina. Isplaćen je i deo duga iz prethodnog perioda.

Pored proceduralnih tačaka, na dnevnom redu Skupštine našao se predlog novog,modernog  Statuta Kluba koji je jednoglasno usvojen.  Pored brojnih spekulacija u medijima, novi Statut ne predviđa mogućnost privatizacije Kluba, i biće objavljen na sajtu Agencije za privredne registre, u skladu sa Zakonom.

Usvojen je i Poslovnik o radu Skupštine, koji je usklađen sa novim Statutom.

Upravni odbor kluba broji pet članova: Miloš Nenezić-predsednik, Marko Mišković, Milorad Jovanović, Đorđe Avramović i Miloš Nikčević članovi.

Skupština je usvojila i novi Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova.

Za generalnog sekretara Kluba izabrana je Valentina Vasić koja je do sada u Klubu obavljala poslove FIFA TMS menadžera,koordinatora rada i PR-a.

Pred novim rukovodstvom Kluba je veliki i ozbiljan posao, što se sportskih rezultata tiče, jer se Napredak trenutno nalazi na začelju tabele sa pet osvojenih bodova.

 

P