Navijaj za fer plej


grb


Navijaj za Napredak


Pravila ponašanja na stadionu

U skladu sa Zakonom o sprečavanju nasiljai nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama pravo ulaska u stadion imaju lica koja poseduju ulaznice i lične karte, dok lica mlađa od 16 godina mogu ući samo uz pratnju roditelja ili staratelja.
Ulazak u stadion neće biti dozvoljen licu koje svojim ponašanjem ili stanjem ukazuje da može prouzrokovati bilo koji oblik nasilja, odnosno licu kome je od strane pravosudnih organa izrečena mera zabrane prisustvovanju sportskim priredbama.
Kontrolu i pregled lica vrši redarska služba, uz korišćenje tehničkih pomagala. Pravo ulaska u stadion biće oduzeto licu koje odbije kontrolu ili pregled redarske službe.
Na ogradi oko sektora teren ne mogu se kačiti transparenati koji bi ometali rad službenih lica.
Takođe podsećamo navijače da u stadion nije dozvoljeno uneti:
• vatreno oružje;
• predmete bilo koje vrste, koji bi se mogli koristiti za sečenje, ubod, udarac i drugi oblik povređivanja;
• boce, čaše, konzerve i posude, kao i druge predmete izrađene od čvrste ambalaže, stakla ili bilo kog drugog materijala kojim se mogu naneti povrede;
• pirotehnička sredstva (vatromet, dimni prah, dimne ili druge pirotehničke bombe);
• alkoholno piće, psihoaktivne supstance, lekove ili stimulanse;
• rasistički, ekstremistički, politički i materijal koji pravda i poziva na nasilje;
• zastave ili transparente veće od 2 metra. Manje zastave i transparenti dozvoljeni su pod uslovom da su izrađeni iz materijala koji se smatra nezapaljivim, u skladu sa nacionalnim propisima i standardima;
• gasni sprej, hemijske i supstance koje su štetne za zdravlje ili su vrlo lako zapaljive;
• nezgrapne predmete (veće od 25cm x 25cm x 25cm) kao što su: lestve, stolove, stolice, kutije, veliki torbe i ruksake, sportske torbe i kofere;
• velike količine ili rolne papira;
• ostale predmete koji bi mogli narušiti bezbednosti lica ili pričiniti materijalnu štetu.
Na kraju podsećamo da svako lice koje uđe u stadion mora poštovati i postupati po uputstvima organizatora, redarske službe, policije, vatrogasaca, službe medecinske pomoći i oficijelnog spikera na stadionu. Svakom licu koje se ne pridržava izdatih uputstava biće uskaraćeno pravo boravka na stadionu i preduzeće se druge zakonom predviđene mere.
Unutar stadiona zabranjeno je:
• prodavati robu i ulaznice, distribuirati štampani materijal, izlagati zbirke, vršiti druge• promotivne ili komercijalne aktivnosti;

• uspinjanje i sedenje na ogradi oko sektora teren;
• ulaženje u sektor teren (osim u slaučaju evakuacije);
• bacanje predmeta ili tečnosti;
• paljenje vatre, ispaljivanje vatrometa, petardi, dimnih prahova, dimnih bombi ili drugi pirotehnički sredstava; vređanje, isticanje ili širenje političke, rasističke propagande, slogana i grbova;
• ograničiti ili ometati područja namenjena za prolaz i izlazi u slučaj nužde;
• pisati, bojiti ili nešto staviti na strukturalne elemente, instalacije ili puteve;
• vršiti nuždu, osim u sanitarnim prostorima; stajati na mestu za sedenje;
• bacati smeće van korpi; vršiti opstrukciju redarske službe, policije, vatrogasaca i medecinske službe;
• vršiti zastrašivanje, prinudu, vrijeđanje ili provokaciju drugih ljudi, uključujući sudije, igrače, zvaničnika kluba, bezbednosne i redarske službenike;
• postupati na način koji se može tumačiti prema drugima kao provokativan, preteći, uvredljiv ili diskriminantan;
• upotrebiti materiju koja može prouzrokovati veće negativne posledice (otrovi, opasne i zapaljive materije i dr);
• izazvati pretnju po život ili sigurnost sebi ili drugima, ugroziti bilo koga drugog i prouzrokovati štetu;
• ulazak u restriktivna područja (svlačionice, funkcijske prostorije, VIP i medijska područja, itd.), koji su zatvorene za javnost ili za pristup neovlašćenih lica;
• vršiti zastrašivanje, prinudu, vređanje ili provokaciju drugi ljudi, uključujući sudije, igrače, zvaničnika kluba, bezbednosne i redarske službenike;
• vršenje opstrukcije redarske službe, policije, vatrogasaca i medecinske službe;
• konzumiranje alkohola i drugih supstanci koje mogu uticati na ponašanje;
• odnošenje, oštećenje i neovlašćeno korišćenje sadržaja na stadionu;
• nošenje maski koje sprečavaju identifikaciju lica...
Dozvoljeno je samo, kao i do sada, 'FER I SPORTSKO NAVIJANJE'!

 

Postoji jedan grad,
i jedna Bagdala,
postoji Napredak,
klub za koji živim ja.
Stadion je Mladosti,
mesto naše radosti,
na njemu igra on,
naš crveno-beli šampion!
Napredak! Napredak! Napredak!
FK Napredak