Навијај за фер плеј


grb


Навијај за Напредак


Правила понашања на стадиону

У складу са Законом о спречавању насиљаи недоличног понашања на спортским приредбама право уласка у стадион имају лица која поседују улазнице и личне карте, док лица млађа од 16 година могу ући само уз пратњу родитеља или старатеља.
Улазак у стадион неће бити дозвољен лицу које својим понашањем или стањем указује да може проузроковати било који облик насиља, односно лицу коме је од стране правосудних органа изречена мера забране присуствовању спортским приредбама.
Контролу и преглед лица врши редарска служба, уз коришћење техничких помагала. Право уласка у стадион биће одузето лицу које одбије контролу или преглед редарске службе.
На огради око сектора терен не могу се качити транспаренати који би ометали рад службених лица.
Такође подсећамо навијаче да у стадион није дозвољено унети:
• ватрено оружје;
• предмете било које врсте, који би се могли користити за сечење, убод, ударац и други облик повређивања;
• боце, чаше, конзерве и посуде, као и друге предмете израђене од чврсте амбалаже, стакла или било ког другог материјала којим се могу нанети повреде;
• пиротехничка средства (ватромет, димни прах, димне или друге пиротехничке бомбе);
• алкохолно пиће, психоактивне супстанце, лекове или стимулансе;
• расистички, екстремистички, политички и материјал који правда и позива на насиље;
• заставе или транспаренте веће од 2 метра. Мање заставе и транспаренти дозвољени су под условом да су израђени из материјала који се сматра незапаљивим, у складу са националним прописима и стандардима;
• гасни спреј, хемијске и супстанце које су штетне за здравље или су врло лако запаљиве;
• незграпне предмете (веће од 25цм x 25цм x 25цм) као што су: лестве, столове, столице, кутије, велики торбе и руксаке, спортске торбе и кофере;
• велике количине или ролне папира;
• остале предмете који би могли нарушити безбедности лица или причинити материјалну штету.
На крају подсећамо да свако лице које уђе у стадион мора поштовати и поступати по упутствима организатора, редарске службе, полиције, ватрогасаца, службе медецинске помоћи и официјелног спикера на стадиону. Сваком лицу које се не придржава издатих упутстава биће ускараћено право боравка на стадиону и предузеће се друге законом предвиђене мере.
Унутар стадиона забрањено је:
• продавати робу и улазнице, дистрибуирати штампани материјал, излагати збирке, вршити друге• промотивне или комерцијалне активности;

• успињање и седење на огради око сектора терен;
• улажење у сектор терен (осим у слаучају евакуације);
• бацање предмета или течности;
• паљење ватре, испаљивање ватромета, петарди, димних прахова, димних бомби или други пиротехнички средстава; вређање, истицање или ширење политичке, расистичке пропаганде, слогана и грбова;
• ограничити или ометати подручја намењена за пролаз и излази у случај нужде;
• писати, бојити или нешто ставити на структуралне елементе, инсталације или путеве;
• вршити нужду, осим у санитарним просторима; стајати на месту за седење;
• бацати смеће ван корпи; вршити опструкцију редарске службе, полиције, ватрогасаца и медецинске службе;
• вршити застрашивање, принуду, вријеђање или провокацију других људи, укључујући судије, играче, званичника клуба, безбедносне и редарске службенике;
• поступати на начин који се може тумачити према другима као провокативан, претећи, увредљив или дискриминантан;
• употребити материју која може проузроковати веће негативне последице (отрови, опасне и запаљиве материје и др);
• изазвати претњу по живот или сигурност себи или другима, угрозити било кога другог и проузроковати штету;
• улазак у рестриктивна подручја (свлачионице, функцијске просторије, ВИП и медијска подручја, итд.), који су затворене за јавност или за приступ неовлашћених лица;
• вршити застрашивање, принуду, вређање или провокацију други људи, укључујући судије, играче, званичника клуба, безбедносне и редарске службенике;
• вршење опструкције редарске службе, полиције, ватрогасаца и медецинске службе;
• конзумирање алкохола и других супстанци које могу утицати на понашање;
• одношење, оштећење и неовлашћено коришћење садржаја на стадиону;
• ношење маски које спречавају идентификацију лица...
Дозвољено је само, као и до сада, 'ФЕР И СПОРТСКО НАВИЈАЊЕ'!

 

Постоји један град,
и једна Багдала,
постоји Напредак,
клуб за који живим ја.
Стадион је Младости,
место наше радости,
на њему игра он,
наш црвено-бели шампион!
Напредак! Напредак! Напредак!
ФК Напредак